اخبار استان

بازدید مدیرکل زندانهای استان سیستان و بلوچستان از زندان ایرانشهر/ اهتمام زندانیان در استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و اشتغال درون زندان ارتباط مستقیم با بازسازی شخصیت آنان دارد

  مدیر کل زندانهای استان سیستان و بلوچستان  از قسمت های مختلف زندان ایرانشهراعم از ...

ادامه مطلب »