اخبار استان

در بازدید فرمانده انتظامی شهرستان از زندان سراوان تاکید شد: اجرای برنامه های مشترک پلیس پیشگیری و یگان حفاظت زندان

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان دربازدید از زندان برانجام برنامه های مشترک پلیس پیشگیری ویگان حفاظت ...

ادامه مطلب »