اخبار استان

دکتر جهانگیر در دیدار با استاندار زنجان: همکاری و هم افزایی نهادها، موجب کاهش آسیب هاو ارتقا امنیت در جامعه است/در رفع مشکلات زندانیان همه نهادها به عنوان یک خانواده واحد عمل کنند

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ادامه سفر یک روزه ...

ادامه مطلب »