اخبار استان

دبیر کارگروه اخذ رضایت از اولیاء دم زندانهای استان : با تلاش های انجام شده در شش ماهه اول سال جاری ۲۲زندانی محکوم به قصاص نفس به زندگی بازگشتند.

سرپرست مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان های استان گفت: در فرهنگ ...

ادامه مطلب »