اخبار استان

سرپرست مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان های استان : با پیگیری های بعمل آمده ۲۶ نفر از زندانیان محکوم به قصاص نفس در سال جاری به زندگی بازگشتند.

صادق ملا الهی سرپرست مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان های استان ...

ادامه مطلب »