اخبار استان

مولوی عبدالغنی موحد در جمع مددجویان زندان زاهدان: پیروی از دستورات الهی و  رهرو ی از پیامبر مکرم اسلام  تنها راه سعادت انسانها است.

مولوی عبدالغنی موحد که بمناسبت اول ذی الحجه در جمع مددجویان زندان مرکزی زاهدان سخن ...

ادامه مطلب »