اخبار استان

برگزاری کارگاه مربیگری مهارت های زندگی ویژه محیط کار برای کارکنان و مهارت های زندگی ویژه مددجویان در مرکز آموزش و پژوهش منطقه ۹ زندانهای کشور

کارگاه آموزشی مربیگری مهارت های زندگی ویژه محیط کار برای کارکنان و مهارت های زندگی ...

ادامه مطلب »