اخبار استان

سرپرست اداره خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانهای استان اعلام کرد: انعقاد تفاهمنامه همکاری بین اداره کل زندانهای سیستان و بلوچستان و پست بانک استان

سرپرست اداره خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج گفت : بمنظور توسعه اقدامات حمایتی ...

ادامه مطلب »