اخبار استان

سرپرست مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان های استان : با پیگیری های بعمل آمده ۲۶ نفر از زندانیان محکوم به قصاص نفس در سال جاری به زندگی بازگشتند.

صادق ملا الهی سرپرست مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان های استان ...

ادامه مطلب »

سرپرست اداره بازرسی زندان های استان در جمع کارکنان زندان زاهدان : اولین اقدام کارکنان باید کسب آگاهی نسبت به قوانین حیطه کاری باشد

سرپرست اداره ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات زندان های استان که به ...

ادامه مطلب »