مدیر کل زندانهای استان تاکید کرد: نقش مهم ايمان و باورهاي ديني در سلامت نظام اداری

نشست مجمع عالی قشر و هیات اندیشه ورز سازمان بسیج کارمندان سیستان و بلوچستان ، با حضور اعضای کارگروه های مختلف قشر بسیج کارمندان در زاهدان برگزار شد.
در کارگروه تحول و سلامت اداری مجمع عالی قشر بسیج کارمندان استان دکتر ناصر سلیمانی مدیر کل زندانهای استان در سخنانی با اشاره به اینکه ارتقـاي سـلامت اداري نقش مهمی در کارآمـدي دسـتگاههاي اجرائی خواهد داشت، یادآور شد:عوامل مختلف درون و برون سازمانی  در سـالم سـازي و یا فساد نظـام اداري تأثیر گذارند.
مدیر کل زندانهای استان همچنین با اشاره به نامه امام علی (ع) به مالک اشتر تاکید کرد: يکي از راه هاي پيشگيري و مبارزه با فساد اداري در سيرة مديريتي حضرت علي عليه السلام تقويت ايمان و باورهاي ديني کارگزاران حکومتي است مروري کوتاه بر برخي از نامه ها و رهنمودهاي آن حضرت، نشان مي دهد که ايشان تا چه اندازه به مسئلة تقويت ايمان و ترويج باورهاي ديني کارگزاران اهتمام داشتند
وی ادامه داد : راه حل هايي که براي اصلاح جوامع ارائه مي گردد، بايد براساس ارزش هاي پذيرفته شده در آن جامعه باشد، در جامعه اسلامي نيز بايد راه حل هاي اسلامي را که بازدارنده از فساد اداري هستند شناسايي و معرفي شوند. و در این میان نامه امام علی (ع) به مالک اشتر و آموزش راه کاری مطروحه در این نامه می تواند نفش مهمی در سلامت اداری ایفا کند.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*