بازدید مسئولین نهضت سوادآموزی اداره کل استان از مرکز یادگیری محلی نهضت سوادآموزی ایثار زندان ایرانشهر

در راستای ارزیابی و آگاهی از میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران سوادآموزی زندان ایرانشهر،فرزاد نامجو رئیس اداره دوره های سوادآموزی نهضت سوادآموزی استان،کیخا کارشناس واگذاریها وشیبک کارشناس اداره نهضت سوادآموزی شهرستان از مرکز یادگیری محلی ایثار زندان ایرانشهر بازدید نمودند.
در این بازدید بازرسان اداره کل نهضت و سوادآموزی استان با حضور در کلاسهای دایر مرکز یادگیری زندان و دیدار با مددجویان سوادآموز،از نزدیک با آنها گفتگو نموده و با ارزیابی از مددجویان میزان پیشرفت تحصیلی آنان را آزمودند.
در ادامه بازرسان اداره کل نهضت سوادآموزی در جلسه پشتیبانی سوادآموزی شهرستان با حضور داودی فرماندار،امیرشاهی رئیس اداره کل نهضت سوادآموزی استان،حسینی رئیس اداره آموزش و پرورش،رضایی رئیس اداره نهضت،سرابندی سرپرست اداره زندان و دیگر اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان شرکت نمودند.
داودی فرماندار شهرستان در این جلسه در سخنانی داشتن سواد و باسوادی را چون شمع فروزانی نقشه راه زندگی انسانها دانسته و برسوادآموزی و آموختن علم و دانش به تمامی بیسوادان تاکید نموده و بر اراده مجموعه فرمانداری بر همکاری و مشارکت با اداره نهضت سواداموزی در ریشه کنی بیسوادی در شهرستان خبر دادند.
امیرشاهی رئیس اداره کل نهضت سوادآموزی استان نیز در سخنانی با اشاره به بازدید انجام شده از مرکز یادگیری محلی ایثار زندان ایرانشهر با تقدیر و تشکر و ابراز خرسندی از فعالیتهای این مرکز در سوادآموزی مددجویان زندان به داشتن مهارت در بهبود شرایط زندگی مددجویان اشاره نموده و مراکز یادگیری را بعنوان یک فرصت مناسب برای مهارت آموزی افراد بازمانده از تحصیل در جامعه نام بردند.
سرابندی سرپرست اداره زندان ایرانشهر نیز در سخنانی گفت:در مرکز یادگیری ایثار اداره زندان ایرانشهردر کنار دوره های سوادآموزی،انتقال و تحکیم ،آموزشهایی از قبیل مهارتهای اساسی زندگی نیز با استفاده از روانشناسان شاغل در زندان به مددجویان آموزش داده میشود.
سرابندی همچنین ادامه داد: در مرکز یادگیری محلی ایثار این اردوگاه در مجموع تعداد۷۵نفر مددجو در دوره های سوادآموزی تحکیم و انتقال ثبت نام نموده و همچنین تعداد ۴نفر مربی نیز از اداره آموزش و پرورش شهرستان در حال آموزش به این مددجویان میباشند.

در پایان از فعالان برگزاری امور نهضت سوادآموزی از جمله سرابندی سرپرست اداره زندان ایرانشهر با اهداء لوح سپاس تقدیر گردید.
گفتنی است جهت شناساندن فعالیتهای اشتغال و صنایع دستی مددجویان زندان نمایشگاهی نیز از آثار آنان در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان ایرانشهر برگزار گردید که مورد استقبال خوب بازدید کنندگان قرار گرفت.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*