بازديد معاون اداري ومالي وفرمانده يگان حفاظت زندانهاي استان از زندان چابهار

غلامرضا مهويدي معاونت اداري ومالي زندانهاي استان وسرهنگ احمدي فرمانده يگان حفاظت زندانهاي استان از زندان چابهار بازديد نمودند.
. معاون اداري مال زندانهاي استان  باحضور در هواخوري درجمع مددجويان هنگام انجام ورزش صبحگاهي طي سخناني به بيان آثار و فوايد ورزش صبحگاهي پرداخت وبيان نمود: ورزش باعث سلامتي ونشاط وتقويت روح وجسم مي شود وافسردگي واسترس را از بين مي برد .
مهويدي افزود : همه ما بايد به ورزش صبحگاهي مثل يک برنامه کاري مهم نگاه کنيم وهرچه تمرينات وانجام حرکات ورزشي منسجم تر واصولي ترباشد انرژي وشور وشوق بدست آمده بيشترخواهد شد. وي دقايقي با مدجويان  به انجام حرکات ورزشي پرداخت.
سرهنگ احمدي نيز از آسايشگاه سربازان وظيفه و ساير قسمتها بازديد و باحضور درجمع پرسنل کادر و وظيفه ، نکاتي را به منظور تقويت بيش از پيش حفاظت فيزيکي به پرسنل يگان حفاظت زندان چابهار اعلام داشت . وي طي سخناني افزود :شناخت وظايف واداي وظايف اقتضاء مي کند که هرکس باحيطه مسئوليت خود به خوبي آشنا باشد وتمام همت خود را درآن حيطه به کار گمارد وازترک وظيفه ودخالت درحيطه هاي ديگر وايجاد بي نظمي درامور بپرهيزد.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*