آغاز جام ورزشی دهه فجر در زندان زاهدان

جام ورزشی دهه فجر با اجرای مراسم قرعه کشی مسابقات در زندان مرکزی زاهدان آغاز شد .
حمید روشنی کارشناس تربیت بدنی زندان مرکزی زاهدان با علام این خبر گفت این دوره از مسابقات که در ۱۲رشته ورزشی برگزار می شود بیش از ۳۰۰ نفر از مددجویان مشارکت دارند .

 

Print Friendly, PDF & Email